District  Election Office Baghpat

विधानसभा सामान्य निर्वाचन - 2017 अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय विवरणी विधानसभा अनुसार

बागपत 52

S.no. Candidate name S.no. Candidate name S.no. Candidate name
1. AHAMAD HAMID 2. ASHISH TYAGI 3. GEETA KASHYAP
4. KARTAR SINGH Abstract_Report-12 5. KULDEEP 6. KURBAN
7. MAKASUD 8. NORAJ SINGH 9. PANKAJ SINGH
10. PRAMOD KUMAR 11. SOHANVEER SINGH 12. VIKAL SHARMA
13. YOGESH

बडौत 51

S.no. Candidate name S.no. Candidate name S.no. Candidate name
1. ANISH 2. BABLU SHARMA SHASTRI 3. KRISHANPAL MALIK
4. LOKESH DIXIT 5. SAHAB SINGH 6. SHARAD JAIN
7. SHOKENDRA 8. Sudhir Sharma

छपरौली 50

S.no. Candidate name S.no. Candidate name S.no. Candidate name
1. ASHPAK 2. CHAMAN SINGH 3. HUKAM CHAND
4. INDU 5. MANOJ KUMAR Abstract_Report-2 6. RAJBALA
7. SAHENDRA 8. SATENDER SINGH 9. SAVITA MALIK
10. SUBHASH SINGH